کالای فیزیکی

زاویه خارجی کانال کنج خارجی ترانک

زاویه خارجی کانال کنج خارجی ترانک

زاویه خارجی کانال کنج خارجی ترانک

۲۲٫۰۰۰۱۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

زاویه خارجی ترانک به قطعه ای گفته میشود که بر روی ستون یا زاویه ای که رو به بیرون است استفاده میشود و به جای فارسی بر کردن ترانک میتوان از این زاویه استفاده کرد که زیبایی خوبی به کابل کشی میدهد