کالای فیزیکی

سه راهی ترانک

سه راهی ترانک

سه راهی ترانک

۲۲٫۰۰۰۱۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سه راهی ترانک اشنایدر ،ترانک دانوب یا ترانک لگراند هم از اسمش مشخص است قطعه ای هست که برای جاهایی که در روی سطح صاف برای کابل کشی نیاز به بردن ترانک در دو نقطه دارید استفاده میشود مانند وقتی که تران از روی دیوار به پایین می اید و شما میخواهید از همون نقطه کانال را هم به راست و هم به چپ ببرید و بجای فارسی بر کردن از این قطعه استفاده میشود .لگراند